• Адрес: гр. Каспичан
  • Сертификат ISO 9001: 2010

Решения

ВЪЗДУХОВОДИ Системите от правоъгълни въздуховоди се състоят от правоъгълни канали и фасонни части за тях с размери в съответствие с БДС EN 1505, когато не е ...
ШУМОЗАГЛУШИТЕЛИ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ СА • Използват се за намаляване на шума във правоъгълните вентилационни системи в резултат на абсорбция и резонанс • За абсорбиращ материал ...
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Полиуретановите панели са съставени от плоскост от твърда полиуретанова пяна, облицована от двете страни с алуминиево фолио. Пяната е с висока плътност, произведена с ...
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕБИТ Количествено регулираща клапа – многолопаткова КРК-М • Използва се за регулиране на дебита на въздушния поток във вентилационни инсталации • Варианти ...
ВЕНТИЛАЦИОННИ БОКСОВЕ Венталационни боксове с двойно засмукващи центробежни вентилатори се използват за общообменни,смукателни  и нагнетателни вентилационни схеми. Не се изпозват за транспортиране на запрашен въздух. Изработени ...
КРАЙСТЕНЕН КУХНЕНСКИ СМУКАТЕЛ CК-К Oбща информация 1. Смукателя е предназначен за изсмукване на отделени газове и миризми от кухнята. 2. Отделените газове и миризми се абсорбират ...
ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН КРЪГЪЛ • Канални филтри за монтаж на кръгли въздуховоди с клас A и клас В на филтрация • За грубо филтриране на въздуха при ...
ЛИСТОВА ЕЛАСТОМЕРНА ИЗОЛАЦИЯ • Самозалепваща листова изолация • Листов материал на рула с различна дебелина, с ширина 1000 – 1500 мм • Специално приложение за изолация ...
СПОМАГАТЕЛЕН ЕЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛ Предназначение: • за подгряване на въздуха в нагнетателната вентилационна система • Не се използват във вентилационни системи с пожароопасни и взривоопасни потоци   Конструкция: ...